Polityka prywatno艣ci i wykorzystywania plik贸w cookies w serwisie internetowym kokojaja.pl nale偶膮cym do Jantex Polska Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Zielnikach

Jakie s膮 podstawowe cele przyj臋tej przez sp贸艂k臋 Jantex Polska Sp贸艂k臋 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 polityki prywatno艣ci i wykorzystywania plik贸w cookies w naszych serwisie internetowych?

Niniejszy dokument zawieraj膮cy Polityk臋 prywatno艣ci i wykorzystywania plik贸w cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenie: kokojaja.pl zosta艂 stworzony i przyj臋ty przez sp贸艂k臋 Jantex Polska Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Zielnikach pod adresem: Zielniki 42, 63-000 艢roda Wlkp., wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w, prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 IX Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod nr KRS 0000441119, NIP: 7861616172, REGON 634636224, (zwan膮 dalej: 鈥濻p贸艂k膮鈥) w celu podkre艣lenia szczeg贸lnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatno艣ci u偶ytkownik贸w odwiedzaj膮cych nasz Serwis, udzielenia U偶ytkownikom informacji dot. wykorzystywania plik贸w cookies w tym Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j.), zwanej dalej 鈥濸rawem telekomunikacyjnym鈥.
Poni偶ej zosta艂y zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o u偶ytkownikach obowi膮zuj膮ce w Serwisie.

Zapewniamy, 偶e naszym nadrz臋dnym celem jest zapewnienie U偶ytkownikom Serwisu ochrony prywatno艣ci na poziomie, co najmniej odpowiadaj膮cym standardom okre艣lonym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych, w szczeg贸lno艣ci w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), dalej zwanego 鈥濺ozporz膮dzeniem og贸lnym鈥, a tak偶e Prawie telekomunikacyjnym.

Zapewniamy tak偶e, 偶e zale偶y nam na przestrzeganiu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych, zw艂aszcza tych, kt贸re chroni膮 prywatno艣膰 U偶ytkownik贸w serwis贸w internetowych.

Zastrzegamy jednocze艣nie, 偶e w ramach Serwisu mog膮 zosta膰 zamieszczone linki umo偶liwiaj膮ce U偶ytkownikom bezpo艣rednie dotarcie do innych stron internetowych. Sp贸艂ka nie ma wp艂ywu na prowadzon膮 przez administrator贸w tych stron polityk臋 prywatno艣ci, ani polityk臋 wykorzystywania plik贸w cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialno艣ci.

Jakie informacje o u偶ytkownikach gromadzi Serwis i w jaki spos贸b je wykorzystuj膮?

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich u偶ytkownikach do niezb臋dnego minimum, wymaganego do 艣wiadczenia na ich rzecz us艂ug na po偶膮danym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮. W szczeg贸lno艣ci zbieraj膮c dane osobowe wyr贸偶niamy te spo艣r贸d nich, kt贸rych podanie jest rzeczywi艣cie niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ugi drog膮 elektroniczn膮. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, kt贸re nie s膮 niezb臋dne do realizacji us艂ugi drog膮 elektroniczn膮) nie jest obligatoryjne, le偶y w sferze uznania osoby, kt贸rej dane te dotycz膮, a ich przetwarzanie przez Sp贸艂k臋 zale偶y od wyra偶enia przez ni膮 zgody.

Podkre艣lamy, 偶e tylko w niekt贸rych przypadkach, np. przy badaniach ankietowych zbieramy bardziej szczeg贸艂owe informacje o u偶ytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz r贸wnie偶 odpowied藕 na nast臋pne pytanie).

Zapewniamy, 偶e wszelkie dane osobowe, je偶eli zosta艂y zebrane w ramach Serwisu, s艂u偶膮 g艂贸wnie do realizacji zobowi膮za艅 Sp贸艂ki wobec Klient贸w (np. dotyczy to subskrybowanych wiadomo艣ci). Informacje te nie s膮 udost臋pniane osobom trzecim, chyba, 偶e: po uzyskaniu uprzedniej wyra藕nej zgody os贸b, kt贸rych one dotycz膮, na takie dzia艂anie lub je偶eli obowi膮zek przekazania tych danych wynika (b臋dzie wynika膰) z przepis贸w prawnych.

Przypominamy r贸wnie偶, 偶e Sp贸艂ka, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporz膮dzenia og贸lnego mo偶e umownie powierza膰 przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 28 Rozporz膮dzenia og贸lnego.

Co to jest plik cookie?

Zanim wyja艣nimy to poj臋cie, informujemy, 偶e termin 鈥瀙lik cookie鈥 u偶ywany w niniejszym dokumencie odnosi si臋 do plik贸w cookies i innych podobnych narz臋dzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotycz膮cej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatno艣ci w sektorze 艂膮czno艣ci elektronicznej (Dyrektywa o prywatno艣ci i 艂膮czno艣ci elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to ma艂e pliki tekstowe zapisywane na komputerze u偶ytkownika lub innym urz膮dzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwis贸w internetowych. Pliki te s艂u偶膮 m.in. korzystaniu z r贸偶nych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, 偶e dany u偶ytkownik widzia艂 okre艣lone tre艣ci z danej witryny internetowej.

W jakich celach Sp贸艂ka wykorzystuje pliki cookies w swoim Serwisie?

W艣r贸d plik贸w cookies wyr贸偶ni膰 mo偶ne te, kt贸re s膮 niezb臋dne do dzia艂ania serwisu. Nale偶膮ce do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane s膮, aby zapewni膰 m.in. monitoring dost臋pno艣ci us艂ug. Kolejna kategoria plik贸w cookies, to pliki, kt贸re wprawdzie nie s膮 niezb臋dne do korzystania z Serwisu Sp贸艂ki, ale u艂atwiaj膮 korzystanie z nich. Wykorzystuje si臋 je, aby umo偶liwi膰: przywr贸cenie ostatnio odwiedzanego widoku, przywr贸cenie sesji u偶ytkownika, sprawdzenie czy zapis do plik贸w cookies funkcjonuje prawid艂owo; ustawienie preferowanego j臋zyka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu w艂a艣ciwo艣ci u艂atwiaj膮cych prac臋 z aplikacj膮.

Sp贸艂ka korzysta te偶 z us艂ug podmiot贸w trzecich, kt贸rych lista stale zmienia si臋, a kt贸re wykorzystuj膮 pliki cookies w nast臋puj膮cych celach:
monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, kt贸re pozwalaj膮 nam zrozumie膰, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 z naszej strony internetowej i umo偶liwiaj膮 nam ci膮g艂e doskonalenie naszych produkt贸w;
ustalanie liczby anonimowych u偶ytkownik贸w naszych stron WWW;
potrzebne do analizy korzystania z serwisu Sp贸艂ki (kontrolowanie jak cz臋sto pokazywana jest u偶ytkownikom wybrana tre艣膰, kontrolowanie jak cz臋sto u偶ytkownicy wybieraj膮 dan膮 us艂ug臋, badanie zapis贸w na newslettery, wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce, wykorzystanie narz臋dzia do komunikacji, integracja z portalem spo艂eczno艣ciom).

W艣r贸d podmiot贸w tych w dacie sporz膮dzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: Google Analytics

Jak mo偶na zarz膮dza膰 plikami cookies?

U偶ytkownik mo偶e zarz膮dza膰 plikami cookies wykorzystywanymi przez Sp贸艂k臋 lub przez jakichkolwiek innych zewn臋trznych dostawc贸w, zmieniaj膮c ustawienia swojej przegl膮darki internetowej.

W jaki spos贸b Sp贸艂ka chroni prywatno艣膰 os贸b, kt贸re nie maj膮 pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych?

Zastrzegamy, 偶e Serwis nie zbiera, nie monituje, ani nie weryfikuje informacji na temat wieku os贸b odwiedzaj膮cych go ani innych, kt贸rych zebranie pozwoli艂oby na ustalenie, czy U偶ytkownik ma zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych.

Jakie zabezpieczenia stosuje Sp贸艂ka?

Serwis jest zaopatrzony w 艣rodki bezpiecze艅stwa, maj膮ce na celu ochron臋 danych pozostaj膮cych pod nasz膮 kontrol膮 przed ich utrat膮, niew艂a艣ciwym wykorzystaniem czy modyfikacj膮. Zobowi膮zujemy si臋 chroni膰 wszelkie informacje ujawnione nam przez Klient贸w zgodnie z normami ochrony bezpiecze艅stwa i zachowania poufno艣ci.

Prawa dost臋pu do danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu zosta艂y w restrykcyjny spos贸b ograniczone, tak, aby informacje te nie znalaz艂y si臋 w r臋kach os贸b niepowo艂anych. Dost臋p do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracownik贸w Sp贸艂ki zgodnie Rozporz膮dzeniem og贸lnym.

Czy mog膮 nast膮pi膰 zmiany w polityce ochrony prywatno艣ci?

Rozw贸j naszego Serwisu, post臋p technologiczny, jak i zmiany przepis贸w prawnych mog膮 spowodowa膰 konieczno艣膰, a nawet obowi膮zek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce w zakresie ochrony prywatno艣ci. Je偶eli zmiany takie b臋d膮 mia艂y miejsce, poinformujemy o nich U偶ytkownik贸w Serwisu natychmiast, w ramach zak艂adki 鈥濸olityka prywatno艣ci.
Zach臋camy, zatem wszystkich U偶ytkownik贸w do zagl膮dania do tego miejsca w ka偶dym przypadku po艂膮czenia si臋 z Serwisem.

W jaki spos贸b skontaktowa膰 si臋 ze Sp贸艂k膮?

Wszystkich U偶ytkownik贸w, kt贸rzy maj膮 jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrze偶enia dotycz膮ce stosowanej przez Sp贸艂k臋 polityki w zakresie ochrony prywatno艣ci w ramach Serwisu, w tym dotycz膮ce wyja艣nienia ewentualnych w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych z tre艣ci膮 niniejszej informacji, prosimy o wys艂anie ich pod adres odo@jantexpolska.com

SKOKONTAKUJ SI臉 Z NAMI!

SKROBNIJ KOKOMAILA
ALBO ZADZWO艃:

kokokontakt@kokojaja.pl
M: +48 515 515 519
T: +48 61 285 76 18

NASZE
DANE:

Jantex Polska Sp. z o.o.
Zielniki 42
63-000 艢roda Wielkopolska
KRS: 0000441119聽 |聽 NIP: 7861616172聽 |聽 REGON: 634636224

CZAS NA KOKONWERSACJE!

No dobra, to m贸w co u Ciebie!
Masz pomys艂 na szalony event?
Nie wiesz gdzie kupi膰 Koko Jaja?
A mo偶e chcesz poklika膰 tak dla… jaj ?聽

No dobra, to m贸w co u Ciebie! Masz pomys艂 na szalony event? Nie wiesz gdzie kupi膰 Koko Jaja? A mo偶e chcesz poklika膰 z nami tak dla… jaj ?聽